Základy technológií v elektronike
(ZTE)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Učebný text je teoretickým úvodom ku fyzikálnym princípom, technológiám výroby a aplikáciám pasívnych prvkov v elektronike.

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč