Návrhové systémy v elektronike
(NSE)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Absolvent kurzuDPS získa prehľad o princípoch a metódach v oblasti návrhu topológie elektronických modulov. Ťažisko je kladené na získavanie praktických skúseností a znalostí využívania návrhových systémov v elektronike:

  • používanie návrhových systémov od kreslenia obvodového zapojenia elektronických modulov až po osadenie modulu elektronickými prvkami,
  • pravidlá návrhu topológie pre štandardné montážne technológie,
  • dokumentácia pre výrobu elektronických modulov a zariadení.

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč