Technológie výroby senzorov
(TVS)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč


Technológie výroby, štruktúra, vlastnosti a aplikácie senzorov

Kurz je zameraný na vlastnosti a štruktúru senzorov spolu s ich významom a aplikáciami pre výrobný priemysel, spotrebnú elektroniku, medicínu, ochranu životného prostredia, automobilovú elektroniku, telekomunikácie, atď.

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč