Biomedicínske senzory
(BMS)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov