Magnetické senzory a ich aplikácie
(MS)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov