Vysvetlivky

Pre pohyb stlačte a podržte ľavé tlačidlo a pomalým pohybom posúvajte obraz doprava/doľava. Pre automatický pohyb je možné využiť tlačidlá príp. . Tlačidlo slúži na prechod do druhej časti miestnosti. Tlačidlá a slúžia na zmenu priblíženia.
Po prejdení myškou, červenou farbou sa zvýraznia zariadenia, na ktoré je možné kliknúť a vyvolať tým kartu zvoleného zariadenia. Všetky aktívne oblasti zobrazíte stlačením tlačidla "medzera"

Pre zobrazenie mapy laboratórií kliknite na tlačidlo v ľavom hornom rohu prehliadky príp. na tento odkaz.

Zoznam miestností