Videoarchív je dostupný na portály virtuálneho laboratória katedry.
Adresa portálu virtuálneho laboratória je: http://kte.fei.tuke.sk/vila_portal